nC Marine Ethiek

Kwaliteitsproducten & ondersteuning

De nC Groep van bedrijven (alle vestigingen wereldwijd) is geen gemiddelde spullenwinkel, waar producten worden verkocht waarvan we alleen het algemene weten. We begrijpen mechanische techniek, we begrijpen chemie, we begrijpen wrijvingsleer en tribologie en we snappen brandstof. En smering. Met alle spullen die we verkopen hebben we zelf ervaring, zowel met de werking als in het aanbrengen. U krijgt gegarandeerd advies van een expert.  Verder hebben we een maritieme achtergrond en zelf gewerkt in scheepsbouw, zeevaart en binnenvaart, met hier en daar een zeezeiler in het team. We begrijpen de nautische wereld, haar wetten en regelgeving en het doen en laten daarbinnen.

Voor nC Marine betekent ethiek dat uw en onze reputatie belangrijk voor ons zijn. Geen grappen. We investeren daarom niet alleen in het ontwikkelen of het vinden van goede oplossingen en producten. Ook vinden we belangrijk dat alle producten die we opslaan of verzenden, van hoge en stabiele kwaliteit zijn. Veilig in gebruik. Goed verpakt. En presteren zoals we u hebben aangegeven dat ze presteren, zodat u geen kat in de zak koopt. Varen en onderhouden is al moeilijk genoeg.

Daarom is het belangrijk te weten dat voor ons uw tevredenheid met het product of advies van het uiterste belang is. Daarom bieden we ook geld-terug-garantie. Is er reden tot ontevredenheid, dan duiken we daar in. Ligt het aan ons, aan onze applicatie, of hebben we een lekkend vat geleverd: Geld terug, geen smoesjes. Maar we zullen altijd en kosteloos onderzoeken wát er fout is gegaan, de diagnose stellen en dat proberen te verbeteren. Maar ga er vanuit dat wát u ook afneemt, een advies, een product of het aanbrengen van één van onze technieken, dat het in orde zal zijn. “Da’s toch normaal?” zult u denken. Inderdaad, da’s normaal, vinden wij ook.

Verzending en transport

nC Marine en nC Surface Technology zijn lid van EVO-Fenedex. Om de veiligheid van uw en ons personeel, maar ook die van de transporteurs en wellicht die van úw eindgebruikers te waarborgen, zijn we getraind in het verwerken, opslaan en verpakken van gevaarlijke stoffen en UN-geclassificeerde goederen. 

Dit houdt in dat we bijvoorbeeld de juiste verpakkingsmaterialen en -wijzen gebruiken, zoals: 

• Dubbel board kartonnen dozen bij verzending van materialen, die sterk genoeg zijn om de reis te overleven;

• Verzekeren van flessen en cans met vloeistoffen door ze in te pakken in plastic zakken om lek raken zo onschadelijk mogelijk te houden;

• Plaatsen van voldoende absorberend materiaal en beschermend materiaal in dozen;

• Verpakkingen voorzien van de juiste UN-labels, Limited Quantity-compliant labels of breekbaar of deze-kant-boven labels waar nodig. 

We maken gebruik van koeriers en transportbedrijven die gekwalificeerd zijn om elk DG (Dangerous Good) dat u bij ons bestelt, te mogen verwerken. Inclusief Class 2.1 Aerosols of Class 3 flammable liquids, bijvoorbeeld. Hoewel we ook de reguliere postbedrijven benutten voor niet-gevaarlijke goederen, gebruiken we GEEN reguliere postbedrijven voor levering van uw en onze UN-geclassificeerde goederen. Want dat is tegen de regels. Vanzelfsprekend kunt ook u uw bestelling zelf afhalen van het warehouse of laten leveren door uw eigen transportmaatschappij of koerier naar keuze, die het dan bij ons oppikt. 

REACH & CLP

REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Deze verordening geldt voor alle landen van de Europese Unie.

Bij de registratie moet de producent of importeur onder meer aangeven of de stof schadelijk is. Ook moet hij vermelden hoe een gebruiker er veilig mee om kan gaan. Deze informatie staat ook in het Veiligheidsinformatieblad. Verkopers van chemische stoffen of mengsels moeten dit Veiligheidsinformatieblad meegeven aan professionele gebruikers. Ook het veiligheidsinformatieblad moet REACH-compliant (voldoen aan) zijn. Het is een overtreding om producten te distribueren die niet-REACH geregistreerde componenten bevatten, of om niet-REACH overeenkomstige veiligheidsinformatiebladen te versturen.

De CLP (Classification, Labelling and Packaging) Regulering is gebaseerd op het mondiaal geharmoniseerde systeem (Globally Harmonised System – GHS) van de Verenigde Naties en heeft tot doel een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en het milieu te waarborgen, alsmede het vrije verkeer van stoffen, mengsels en voorwerpen. Het de enige wetgeving die in de EU van kracht is voor indeling en etikettering van stoffen en mengsels.

CLP is wettelijk bindend in alle lidstaten en rechtstreeks van toepassing op alle bedrijfstakken. Uit hoofde van CLP zijn fabrikanten, importeurs of downstreamgebruikers van stoffen of mengsels verplicht hun gevaarlijke chemische stoffen op passende wijze in te delen, te etiketteren en te verpakken alvorens ze in de handel te brengen.

 

nC Marine, nC Surface Technology en nC Racing verhandelen GEEN producten die:

• Geen REACH goedgekeurd Veiligheidsinformatieblad hebben;

• Ingrediënten bevatten die niet REACH geregistreerd zijn, of op de REACH SVHC (Substance of Very High Concern, in NL: Stoffen met een Erg Hoog Risico) lijst zijn opgenomen;

• Geen verpakkingen of labels volgens CLP voorschriften hebben.

 

Afvoer

Sommige producten zijn (al dan niet in opgedroogde vorm) schadelijk voor het milieu en het maritieme leven in en rond het water. Daarom vragen wij u om de restanten en lege verpakkingen die u van ons heeft afgenomen op een verantwoordelijke en geëigende wijze af te voeren of in te leveren.

Wij danken u voor uw tijd en zien er naar uit met u samen te werken!

nC Marine Projecten. Hoe het werkt.

nC Marine bestellen

nC Marine in het nieuws.