thermal insulating coating
Naar PDF Productsheet nC® ProTherm ISO-XNaar PDF Productsheet nC® ProTherm ISO-X

Thermisch isolerende coating nC® ProTherm ISO-X in het kort

nC® ProTherm is een serie van een verspuitbare en kwastbare thermisch isolerende coating. Met extra eigenschappen als akoestische isolatie in dB-X, safe-touch (brandwondpreventie) in ST, vuurvastheid in Fire-X en corrosie passivatie in CUI-X, is er altijd een geschikte oplossing voorhanden.

De nC® ProTherm coatings zijn gebaseerd op sol-gel nanotechnologie, waardoor een chemische binding met de behandelde oppervlakken ontstaat. Hierdoor laat nC® ProTherm, in tegenstelling tot de traditionele mechanisch hechtende coatings, gemiddeld een veel langere hechting en levensduur zien van meer dan 15 jaar met behoud van de eerder genoemde kwaliteiten.

Thermisch isolerende coating: Isolerende waarde

De thermisch isolerende coating laat bij zeer geringe laagdiktes van 3mm tot 18mm uitstekende thermisch isolerende prestaties zien. De isolatiewaarden liggen met een U-waarde van 4,2 W/(m²K) bij 6 mm laagdikte, en een lambda (λ)-waarde van 0,040 W/(mK) op gelijke hoogte met bijvoorbeeld glaswol of cladding, maar dan wel 10 x dunner en veel makkelijker aan te brengen. Dit levert naast isolatie ook ruimtebesparing op en maakt het een kostenbesparende oplossing.

Aanbrengen

nC ProTherm ISO-X houdt warmte en koude op zijn plaats. De thermisch isolerende coating kan worden toegepast op baksteen, beton, hout, kunststof en metaal. Ook dakpannen kunnen met nC® ProTherm ISO-X worden behandeld. Vóór applicatie moet 1 deel van droge component A gemengd worden met 3 delen van harscomponent B. Gebruik een mixer om te mengen. Voor binnen en buiten.  nC® ProTherm ISO-X heeft een geteste en verwachte levensduur van meer dan 20 jaar.

nC® ProTherm ISO-X wordt aangebracht met kwast, roller, plamuurmes of spuitpistool. Het vormt een stucwerk-achtige afwerking met licht reliëf. nC® ProTherm ISO-X wordt in één laag opgezet, in dikte variërend van 5mm tot 18 mm al naar gelang de isolatiebehoefte en is sneldrogend. Standaard wordt het materiaal geleverd in wit. nC® ProTherm ISO-X is overschilderbaar. Op aanvraag is voor projecten de thermisch isolerende coating verkrijgbaar in alle kleuren.

TECHNISCH

 • Thermische isolatie U-waarde 4,2 W/(m²K) bij 6 mm laagdikte
 • Lambda (λ)-waarde 0,040 W/(mK)
 • Laag gewicht 0,35 gr/m³
 • Bindt chemisch in en met het oppervlak
 • Hydrofoob, oleofoob
 • Akoestisch isolerend
 • Laag verbruik ca. 175gr/m² tot 350 gr/m²
 • Geschikt voor oppervlakte-temperatuur -90°C tot 120°C
 • Lage VOC-waarde
 • Geen gevaarlijke dampen

OPERATIONEEL 

 • Applicatie met kwast, roller, plamuurmes of verfspuit
 • Opbrengen in één laag tussen 5mm en 18mm
 • Voor binnen en buiten
 • Ademend, het vormt geen dampscherm
 • Geen spuitnevel
 • Sneldrogend
 • Geschikt voor elk materiaal
 • Ruimtebesparend
 • Chemisch resistent
 • +20 jaar levensduur
 • Overschilderbaar
 • In alle kleuren verkrijgbaar

FINANCIEEL 

 • 25% tot 35% minder energieconsumptie
 • 40% tot 60% lagere projectkosten
 • Lage kosten per m²
 • Snelle terugverdientijd op investering
 • Snel te repareren/aan te passen zonder vervangingskosten voor cladding of traditionele isolatie.
 • Bespaart extra kosten voor timmer- en stelwerk

AANWIJZINGEN BIJ GEBRUIK

 • Gebruik een veiligheidsbril. Bescherm handen en huid door gebruik te maken van handschoenen en geschikte kleding.
 • Zorg voor adequate en voldoende ventilatie.
 • Het te behandelen oppervlak moet vrij zijn van vet, vuil of stof.
 • Omgevingstemperatuur moet tussen de 4° C en 35° C liggen.
 • Niet verwerken als de luchtvochtigheidsgraad van de omgevingslucht hoger is dan 90%.
 • Mix de droge component A met de hars-component B. Gebruik hiervoor een (industriële) mixer. Droge component A = 25% gewicht van het totaal, natte component B is 75% gewicht van het totaal.
 • Mix/meng gedurende minimaal 3 minuten, maar in elk geval tot een homogene, pasteuze massa is ontstaan.
 • Gebruik GEEN verdunner
 • Gebruik kwast, roller, plamuurmes of spuitpistool/HVLP voor het aanbrengen van de thermisch isolerende coating.
 • De natte laagdikte mag variëren tussen de 5mm tot 18mm, afhankelijk van de isolatiebehoefte.
 • DFT >5mm, < 19mm voor thermische isolatie doeleinden.
 • Kruislings aanbrengen is aanbevolen, werk altijd nat-in-nat.
 • Meet de WFT (natte laagdikte) gedurende het aanbrengen. Het product zal 5% tot 15% uitzetten gedurende het aanbrengen.
 • nC® ProTherm ISO-X neemt weer 10% in laagdikte af gedurende de uithardingstijd.

Tabel voor drogen en uitharden, bij een omgevingstemperatuur van 20° C en 60% humiditeit:

Oppervlak Droogtijd
Zandsteen, baksteen, gips, natuurlijk hout 12 uur
Beton, geperst hout, kunststof, glas, metaal 24 uur / 48 uur, afhankelijk van temperatuur en humiditeit.
Product kan worden blootgesteld aan volle regen na 12 uur droogtijd. Volledig uitgehard na 7 dagen.
 • Laat het behandelde oppervlak EERST 6 uur drogen voordat u eventuele geforceerde droging gaat toepassen door middel van haardroger, blower of verwarming. Verwarm oppervlak tot maximaal 55° C.
 • Het oppervlak kan worden overschilderd na ca. 6 uur.
 • Maak kwasten, rollers, plamuurmes, spuitkoppen en gereedschappen onmiddellijk schoon met water bij pauze of stop.
 • Was handen en gezicht direct bij pauze of stop.

BEPERKINGEN

 • Gebruik nC® ProTherm ISO-X niet als toplaag op vloeren.
 • In het geval van langdurige blootstelling aan water of regelmatige onderdompeling moet de coating worden voorzien van nC® ProTherm H2O finish als toplaag. Dit om de isolerende werking van nC® ProTherm ISO-X te waarborgen.
 • Breng nC® ProTherm ISO-X niet zonder meer aan op afbladderende oppervlakken. Stralen of schuren is hier eerst gewenst.
 • Verwerk nC® ProTherm ISO -X niet in temperaturen onder het vriespunt.
 • Vertrouw niet op alleen visuele waarneming om de laagdikte vast te stellen. Gebruik een laagdiktekam, duimstok of steek een roerhout in de laag en meet na. Meet altijd op een aantal verschillende plaatsen. De coating herstelt goed als u direct na het aanbrengen de meting doet.

LOGISTIEKE INFO

 • Gebruik geen druklucht om drums of emmers leeg te maken.
 • Voer lege verpakkingen af volgens de geldende regelementen.
 • nC® ProTherm ISO -X kan 6 maanden worden opgeslagen.
 • Sla nC® ProTherm ISO -X op bij temperaturen tussen 5° Celsius en 35° Celsius.
 • nC® ProTherm ISO -X is verkrijgbaar in verpakkingen van 5 kg, 20 kg, 65 kg of 350 kg.
 • Levertijd 1 tot 3 weken.
 • UN number: Geen toegewezen.
 • UN proper shipping name: Geen toegewezen.
 • Transport gevarenklasse: Geen. Product is geschikt voor luchttransport.
 • Verpakkingsgroep: Geen toegewezen.
 • Gevaren voor het milieu: Geen bekende gevaren voor het milieu.
 • Speciale voorzorgsmaatregelen bij transport: Geen.
 • Laat het product niet bevriezen.
 • Richtlijnen voor bulktransport: Transport in bulk volgens Annex II van MARPOL 73/78 en de International Bulk Chemical Code (IBC code).

TYPISCHE EIGENSCHAPPEN

 • Verschijning na mixen: Als witte yoghurt, thixotropisch (wordt vloeibaarder na roeren of agitatie)
 • Geur: Acrylverf
 • % vaste stof: 79%
 • Oplosmiddel: Geen, watergehalte 25,85%
 • Dichtheid 0,35 g/cm³
 • pH-waarde 8,35 – 8,45
 • Shore Hardness A = 45 – 55
 • Kookpunt 100° Celsius
 • Vlampunt 300° Celsius
 • Dampspanning bij 20° Celsius: 23 hPa

nC Marine Projecten. Hoe het werkt.

nC Marine online shop

nC Marine in het nieuws.