olietoevoeging nanotechniek
Naar PDF productsheet Archoil AR9100 Friction Modifier OlietoevoegingNaar PDF productsheet Archoil AR9100 Friction Modifier Olietoevoeging

Archoil AR9100 Friction Modifier Olietoevoeging in het kort

AR9100 Friction Modifier is een olietoevoeging voor alle typen olie op basis van nano-techniek. Het kan onder meer worden gebruikt in motoren, versnellingsbakken, differentiëlen en hydraulische systemen. AR9100 is een zeer hoge kwaliteit nano boron  (element B) toepassing, welke via de olie naar het metaal wordt gebracht.

Door het chemisch proces van nanoborate (chelatie) wordt een duurzame, chemisch gebonden oppervlaktelaag gevormd die op zijn plaats blijft in alle extreme omstandigheden, in tegenstelling tot mechanisch hechtende smeermiddelen als olie of vet. Archoil AR9100 is een toevoeging aan de bestaande olie in het systeem, maar kan ook tijdens assemblage op de te smeren onderdelen worden gezet.

Nanotechniek

De gebonden nano-laag voorkomt metaal-op-metaal contact en vermindert de wrijvings-coëfficiënt van metaaloppervlakken tot onder 0,037%, waardoor wrijving en slijtage minimaal zijn. De binding met het metaal is zeer duurzaam en spoelt niet weg. De olietoevoeging is bestand tegen extreme temperaturen tot 1800 °C, extreme druk tot 20.000 bar en beschermt actief tegen corrosie en pitting. Hierdoor worden de smeerintervallen aanzienlijk verlengd en gaat de olie veel langer mee.

Wat zit erin

AR9100 is ontwikkeld om in de zwaarste situaties optimale smering en corrosiebescherming te bieden. Nano boron deeltjes (particles) hebben geen giftige of gevaarlijke additieven die gevonden worden in de conventionele high-performance oliën. Daarbij functioneert AR9100 altijd en onmiddellijk. Gebruikelijke additieven (zoals EP of anti-stick) gaan pas functioneren bij een bedrijfstemperatuur van 20 °C Het product is vrij van zware metalen, PTFE, molybdeen, grafiet, boorzuur, zink, barium en lood. Industriële kwaliteit.

Waarom AR9100

Het gebruik van Archoil AR9100 leidt tot een langdurige en stabiele,  verbeterde smeeroliekwaliteit. Hierdoor kunnen olieverversintervallen met factor 2 á 8 worden verlengd. Doordat hot-spots in de motor, aandrijving of tandwielkast worden behandeld, oxideert (verzuurt) de olie lang zo snel niet meer. Door de extreme drukweerstand komt scuffing (vastlassen) en poederlassen (bij langdurig zeervastgedraaide schroefdraadverbindingen) bij een druk tot 4.000 kg/cm² niet voor.

Door de lagere wrijving neemt het energieverbruik af met gemiddeld 2% á 5%.

Oliestandtijd zonder AR9100 Oliestandtijd met AR9100
Caterpillar C13 HEUI 500 uur 2050 uur
Mitsubishi S12R scheepsmotor 500 uur 1650 uur
Formule Vee 1300 racemotor 100 minuten 600 minuten
TerraGator Final Drive 250 uur 1800 uur
Allison versnellingsbak 500 uur 1980 uur

Informeer naar de mogelijkheden voor uw motor, koppeling, hydraulisch systeem of transmissie.

TECHNISCH

 • Vormt matrix in oppervlak, biedt altijd bescherming
 • Voorkomt zuurcorrosie
 • Frictie-coëfficiënt 0,037%
 • 10000 bar bestendig
 • Tot 1800 °C resistent
 • Geen VOC’s
 • Niet-giftig
 • Niet-gevaarlijk

OPERATIONEEL 

 • Werkt direct bij koude motor of olie
 • Lost koolafzetting op en verwijdert deze
 • Verlengt levensduur olie, smeerolie verversinterval kan tot 6 keer langer
 • Minimaliseert slijtdeeltjes en verzuring in olie
 • Verlaagt temperatuur en trillingen

FINANCIEEL 

 • Reduceert smeeroliekosten met 50% á 80%
 • Minimaliseert kosten voor vervanging filters
 • Verlaagt energieverbruik
 • Reduceert reparatiekosten
 • Minimaliseert olieverbruik machine

AANWIJZINGEN BIJ GEBRUIK

 • Draag een goed sluitende veiligheidsbril tijdens het bijvullen en verwerken van Archoil AR9100 olie toevoeging.
 • Pas een mengratio van 1:28 toe in motoren
 • Pas een mengratio van 1:10 toe in tandwielsystemen of hydrauliek.
 • Neem een oliemonster om uw beginpunt aan waarden vast te stellen. nC Marine maakt gebruik van Intertek of Q8 voor olie-analyse.
 • Oude of sterk vervuilde motoren, aandrijvingen of systemen eerst intern reinigen met Archoil AR2300.
 • Zorg voor voldoende ventilatie.
 • Voeg AR9100 liefst toe bij een draaiende motor (1:28 mengratio) in verband met optimaal mengen.
 • Daarbij, voeg AR9100 liefst toe bij een licht warme olie 1:10 mengratio) in verband met optimaal mengen.
 • Neem op het moment dat u uw gebruikelijke verversmoment heeft bereikt (bijvoorbeeld na 500 draaiuren of 100.000 km) een oliemonster. Stuur deze naar ons op of naar uw eigen lab naar keuze. Vergelijk de waarden met het eerste oliemonster.
 • U kunt nu samen met ons bepalen of de standtijd al wordt verlegd, of dat nu nieuwe olie met opnieuw AR9100 additief wordt ingezet. Dit kan voorkomen, omdat de reinigende werking van Archoil AR9100 veel vuil in oudere motoren kan losmaken.
 • Vermijd het inademen van dampen. Vermijd huidcontact. Vermijd oogcontact.
 • Niet eten, drinken of roken tijdens het werken met dit product.
 • Handen wassen na gebruik.
 • Doordrenkte kleding onmiddellijk uitdoen en in vuilniszak als chemisch afval afvoeren.
 • Verwerk lege verpakkingen overeenkomstig de geldende regelgeving.
 • Bruine doorzichtige vloeistof
 • Viscositeit: 150 SUS bij 38 °C
 • Soortelijk gewicht: 1,0 bij 25°C
 • DOT: Vrij
 • Volatile Organic Compounds (VOC): Geen
 • Vlampunt: 210 °C
 • ASTM-D-3233 Falex Pin Vee: 3750 lbs
 • Coefficient of friction (COF): 0,0375%

LOGISTIEKE INFO

 • Archoil AR9100 kan 2 jaar worden opgeslagen.
 • Opslaan in temperaturen tussen 5° Celsius en 30° Celsius.
 • Archoil AR9100 is verkrijgbaar in 200ml fles, 1 liter fles,  5 liter cans, 20 liter emmers, 200 liter drums, IBC.
 • Geen specifieke eisen aan transport.
 • Luchtvracht toegestaan.
 • Levertijd 3 tot 10 dagen.

nC Marine Projecten. Hoe het werkt.

nC Marine bestellen

nC Marine in het nieuws.