preventing corrosion under insulation
Naar PDF Productsheet nC® ProTherm CUI-XNaar PDF Productsheet nC® ProTherm CUI-X

nC® ProTherm CUI-X in het kort

nC® ProTherm CUI-X biedt de kwaliteiten thermische isolatie, safe touch (veilig aanraken) en corrosie passivering in één coating. Het is gebaseerd op sol-gel nanotechnologie, waardoor het zich chemisch bindt met metaaloppervlakken, een must bij CUI bescherming. Hierdoor laat nC® ProTherm CUI-X, in tegenstelling tot de traditionele mechanisch hechtende coatings, een veel langere levensduur zien van meer dan twintig jaar met behoud van de eerder genoemde kwaliteiten.

CUI bescherming en thermisch isolerende waarde

De coating laat bij zeer geringe laagdiktes (3mm tot 18mm) al uitstekende thermisch isolerende prestaties zien. Hierdoor biedt nC® ProTherm CUI-X ruimtebesparing en is het een kostenbesparende oplossing. De isolatiewaarden liggen met een U-waarde van 4,2 W/(m²K) bij 6 mm, en een lambda (λ)-waarde van 0,040 W/(mK) op gelijke hoogte met bijvoorbeeld glaswol cladding, maar dan wel 10 x dunner en veel makkelijker aan te brengen.

Safe Touch

Tegelijkertijd met CUI bescherming kunt u ook Safe Touch oppervlakken realiseren met nC® ProTherm CUI-X. U kunt bijvoorbeeld de oppervlaktetemperatuur van uw stoomleidingen van 160°C reduceren tot 40°C. Dit maakt de werkomgeving veiliger en de energieconsumptie zal dalen. nC® ProTherm CUI-X houdt zowel hitte als koude op zijn plaats, dus ook stikstofleidingen komen in aanmerking.

Corrosie onder isolatie

Om CUI bescherming te bieden (Corrosie Under Insulation), is de nC® ProTherm CUI-X coating uitgevoerd met een corrosie passivator. Dit biedt eindeloze bescherming tegen corrosie omdat de gebruikte sol-gel techniek alle invloeden die corrosie veroorzaken, neutraliseert (passiveert). Het kan worden opgebracht op al dan niet gecorrodeerde oppervlakken, zonder de noodzaak tot stralen of schuren. Uiteraard geeft een netjes gestraald oppervlak wél een mooiere, gladde afwerking. De corrosie stopt en kan niet verder.

Omdat de passivator zich bindt IN het metaal (covalente binding), is het door schuren, slijten of schokbelastingen veel moeilijker weg te krijgen dan de traditionele mechanisch hechtende coatings.  Daarbij is CUI-X hydrofoob en chemisch resistent. De CUI bescherming in de nC® ProTherm CUI-X coating is lasbestendig tot temperaturen van 1.500°C. De binding zorgt ervoor dat de coating één-op-één meegaat met het krimpen en uitzetten van het metaal. Hierdoor ontstaat er geen losse lakhuid op het metaal, waaronder normaliter corrosie zich kan ontwikkelen, maar vormt zich één geheel. CUI-X is geschikt voor langdurig onder water functioneren.

Aanbrengen

nC® ProTherm CUI-X wordt aangebracht met plamuurmes of spuitpistool. Het vormt een stucwerk-achtige afwerking met licht reliëf. nC® ProTherm CUI-X wordt in één laag opgezet, in dikte variërend van 3mm tot 18 mm al naar gelang de isolatiebehoefte en is sneldrogend. Verkrijgbaar in alle kleuren.  nC® ProTherm CUI-X heeft een verwachte levensduur van meer dan 20 jaar.

TECHNISCH

 • Thermische isolatie U-waarde 4,2 W/(m²K) bij 6 mm laagdikte
 • Lambda (λ)-waarde 0,040 W/(mK)
 • Laag gewicht 0,5 gr/m³
 • Bindt chemisch in en met het oppervlak
 • Passiveert metaal en roest stopt corrosie proces
 • Hydrofoob, oleofoob
 • Verbruik ca. 1350 gr/m²
 • Geschikt voor oppervlakte-temperatuur -90°C tot 440°C
 • Lage VOC-waarde
 • Geen gevaarlijke dampen

OPERATIONEEL 

 • Realiseert Safe Touch oppervlak, reduceert oppervlaktetemperatuur met 80%
 • Applicatie met plamuurmes of spuitinstallatie
 • Opbrengen in één laag tussen 3mm en 18mm
 • Geen spuitnevel
 • Sneldrogend
 • Geschikt voor alle metalen
 • Ruimtebesparend
 • Chemisch resistent
 • Geschikt voor onder water
 • +20 jaar levensduur
 • In alle kleuren verkrijgbaar

FINANCIEEL 

 • 25% tot 50% minder energieconsumptie
 • 40% tot 60% lagere projectkosten
 • Lage kosten per m²
 • Snelle terugverdientijd op investering
 • Snel te repareren/aan te passen zonder vervangingskosten voor cladding of traditionele isolatie.
 • Minimaliseert de aan corrosie gerelateerde kosten

AANWIJZINGEN BIJ GEBRUIK

 • Gebruik een veiligheidsbril. Bescherm handen en huid door gebruik te maken van handschoenen en geschikte kleding.
 • Zorg voor adequate en voldoende ventilatie.
 • Het te behandelen oppervlak moet vrij zijn van vet, vuil of stof.
 • Omgevingstemperatuur moet tussen de 4° C en 35° C liggen.
 • Niet verwerken als de luchtvochtigheidsgraad van de omgevingslucht hoger is dan 90%.
 • Mix de droge component A met de hars-component B. Gebruik hiervoor een (industriële) mixer. Component A = 12% gewicht van het totaal, component B is 88% gewicht van het totaal.
 • Mix/meng gedurende minimaal 3 minuten, maar in elk geval tot een homogene, pasteuze massa is ontstaan.
 • Gebruik GEEN verdunner
 • Gebruik plamuurmes of spuitpistool/HVLP voor het aanbrengen van de coating.
 • De natte laagdikte mag variëren tussen de 3mm tot 18mm, afhankelijk van de isolatiebehoefte.
 • DFT >3mm, <6mm voor Safe Touch doeleinden.
 • DFT >5mm, < 19mm voor thermische isolatie doeleinden.
 • Kruislings aanbrengen is aanbevolen, werk nat-in-nat.
 • Meet de WFT (natte laagdikte) gedurende het aanbrengen. Het product zal 5% tot 15% uitzetten gedurende het aanbrengen.
 • nC® ProTherm CUI-X neemt weer 10% in laagdikte af gedurende de uithardingstijd.

 

 

Tabel voor drogen en uitharden, bij een omgevingstemperatuur van 20° C en 60% humiditeit:

Oppervlak Droogtijd
Alle metaalsoorten, indoor 12 uur
All metaalsoorten, outdoor 24 uur / 48 uur, afhankelijk van temperatuur en humiditeit.
Product kan worden blootgesteld aan volle regen na 12 uur droogtijd. Volledig uitgehard na 7 dagen.

 

 • Het oppervlak kan worden overschilderd na ca. 6 uur.
 • Maak plamuurmes, spuitkoppen en gereedschappen onmiddellijk schoon met water bij pauze of stop.
 • Was handen en gezicht direct bij pauze of stop. Laat het behandelde oppervlak EERST 6 uur drogen voordat u eventuele geforceerde droging gaat toepassen door middel van haardroger, blower of verwarming. Verwarm oppervlak tot maximaal 55° C.

BEPERKINGEN

 • Gebruik nC® ProTherm CUI-X niet als toplaag op vloeren.
 • In het geval van langdurige onderdompeling in water moet de cui bescherming worden voorzien van nC® ProTherm H2O finish om de isolerende werking van nC® ProTherm CUI-X te waarborgen.
 • Breng nC® ProTherm CUI-X niet zonder meer aan op afbladderende oppervlakken. Stralen of schuren is hier wel gewenst.
 • Verwerk nC® ProTherm CUI-X niet in temperaturen onder het vriespunt.
 • Vertrouw niet op alleen visuele waarneming om de laagdikte vast te stellen. Gebruik een laagdiktekam, duimstok of steek een roerhout in de laag en meet na. Meet altijd op een aantal verschillende plaatsen. De coating herstelt goed als u direct na het aanbrengen de meting doet.

LOGISTIEKE INFO

 • Gebruik geen druklucht om drums of emmers leeg te maken.
 • Voer lege verpakkingen af volgens de geldende reglementen.
 • nC® ProTherm CUI-X kan 6 maanden worden opgeslagen.
 • Sla nC® ProTherm CUI-X op bij temperaturen tussen 5° Celsius en 35° Celsius.
 • nC® ProTherm CUI-X is verkrijgbaar in verpakkingen van 5 kg, 20 kg, 65 kg of 350 kg.
 • Levertijd 1 tot 3 weken.
 • UN number: Geen toegewezen.
 • UN proper shipping name: Geen toegewezen.
 • Transport gevarenklasse: Geen. Product is geschikt voor luchttransport.
 • Verpakkingsgroep: Geen toegewezen.
 • Gevaren voor het milieu: Geen bekende gevaren voor het milieu.
 • Speciale voorzorgsmaatregelen bij transport: Geen.
 • Laat het product niet bevriezen.
 • Richtlijnen voor bulktransport: Transport in bulk volgens Annex II van MARPOL 73/78 en de International Bulk Chemical Code (IBC code).

TYPISCHE EIGENSCHAPPEN

 • Verschijning na mixen: Als witte yoghurt, thixotropisch (wordt vloeibaarder na roeren of agitatie)
 • Geur: Acrylverf
 • % vaste stof: 72%
 • Oplosmiddel: Geen, watergehalte 25,85%
 • Dichtheid 0,5 g/cm³
 • pH-waarde 11 – 12
 • Shore Hardness A = 30 – 40
 • Kookpunt 100° Celsius
 • Vlampunt 300° Celsius
 • Dampspanning bij 20° Celsius: 23 hPa
 • VOC IE 2010/75 EU: 2,4% (32,4 g/l)

nC Marine Projecten. Hoe het werkt.

nC Marine online shop

nC Marine in het nieuws.