Hull sealant
Naar PDF productsheet nC® ProTect 4400 Hull SealantNaar PDF productsheet nC® ProTect 4400 Hull Sealant

nC® ProTect 4400 Hull Sealant in het kort

nC® Protect 4400 Hull Sealant is een transparante finish, ontwikkeld om materialen te beschermen tegen slijtage, (vocht)indringing en vervuiling. Het kan worden aangebracht op polyester, UHMWPE (Dyneema, Spectra), (U)HDPE, PMMA, kevlar, metalen, aluminium en RVS. nC®  Protect 4400 Hull Sealant is goedgekeurd voor direct contact met voedsel langs de FDA specificaties.

nC® Protect 4400 Hull Sealant bindt chemisch in materialen en hun oppervlakken. Het vormt een matrix in het materiaal. Hierdoor ontstaat een zeer flexibele, ultra-dunne verzegelingslaag (sealant) aan en in het oppervlak. De laag beschermd optimaal tegen negatieve chemische en mechanische invloeden. nC® Protect 4400 Hull Sealant is direct gebruiksklaar en kan met doek, kwast, roller, spons of HVLP worden aangebracht.

TECHNISCH 

 • Bindt chemisch in en aan het oppervlak
 • Zeer slijtvast
 • Niet doorlatend
 • Chemisch resistent
 • Vuilafwijzend oppervlak
 • Transparant
 • In satijn of hoogglans
 • Foodgrade
 • Fluorvrij
 • Bevat geen biociden
 • Vrij van koper en zware metalen

OPERATIONEEL 

 • Transparante finish biedt direct zicht op materiaal
 • Functioneert in temperaturen tussen -50°C tot 730° C
 • Easy-to-clean zonder gebruik van zeep of chemicaliën
 • Primer niet nodig, één-laags applicatie
 • Beschermd tegen schaven en puntbelastingen
 • Snel aan te brengen
 • Laag verbruik ca. 80m² per liter

FINANCIEEL 

 • Lage kosten per m²
 • Langdurige bescherming voor meer dan 10 jaar
 • Reduceert kosten voor onderhoud aanzienlijk
 • Reduceert reinigingskosten tot een minimum

AANWIJZINGEN BIJ GEBRUIK

Dit product is geschikt voor professioneel gebruik. Applicateurs die nC® Protect 4400 Hull Sealant verwerken dienen dit productblad zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van het veiligheidsinformatieblad en daarbij de aanwijzingen rond veiligheidsmaatregelen, perssonlijke bescherming en afvalverwerking nauwkeurig op te volgen.

 • Gebruik goed passende veiligheidsbril.
 • Draag zorg voor voldoende ventilatie. Gebruik volgelaatsmasker met filter A2 B2 E2 K2 Hg/P3, volgens DIN EN 371/372.
 • Bescherm handen en huid zo goed mogelijk tegen aanraking. Handschoenen moeten oplosmiddelbestendig zijn (butyl-rubber) en minimaal 0,5mm dik zijn en voldoen aan standaard EN 374 volgens EU 89/686/EEC. Beschermende kleding: Categorie 3, type 3, vloeistofdicht, anti-statisch.
 • Niet eten, drinken of roken gedurende het werken met nC® Protect 4400 Hull Sealant.
 • De ondergrond moet vrij zijn van vet, vuil, stof en water of vocht.
 • De oppervlaktetemperatuur moet tussen de 5° C en 50° C bedragen.
 • Niet verwerken indieen de luchtvochtigheid hoger is dan 80%.
 • Vermijd sterk zonlicht gedurende applicatie.
 • Vermijd zorgvuldig elk contact met water en nC® Protect 4400 Hull Sealant gedurende applicatie of de eerste droogtijd van 12 uur. Indien dit contact met water of vocht niet wordt voorkomen zal er een voortijdige reactie plaatsvinden van nC® Protect 4400 Hull Sealant met water in plaats van met het oppervlak. Dit zal de lange-termijn prestaties negatief beïnvloeden.
 • nC® Protect 4400 Hull Sealant is direct klaar voor gebruik. NIET VERDUNNEN!
 • Natte laagdikte mag variëren van 5 tot 20 µm, afhankelijk van gebruiksdoel en omstandigheden.
 • Het verbruik ligt tussen 10ml tot 15ml per m²
 • nC® Protect 4400 Hull Sealant is zeer dun en zeer vloeibaar, pas op niet teveel te verbruiken!
 • Gebruik bij HVLP 2 – 3 bar druk en 0,8mm – 1,3mm nozzles.
 • Houdt open vuur, ontstekingsbronnen en vocht weg tijdens het drogen van de coating voor de eerste 12 uur.
 • nC® Protect 4400 Hull Sealant moet in één keer worden opgebracht. Vanwege de afstotende eigenschappen van de coating kunnen vlekken, open plekken of andere foutjes slechts binnen 10 minuten na het eerste opbrengen worden gerepareerd. Ná 10 minuten zal de coating elke laag coating of verf die wordt aangebracht, afstoten, inclusief oplosmiddelen.
 • Stofdroog bij omgevingstemperatuur van tenminste 10° C : 2 tot 3 uur.
 • Droogtijden tot volle belasting, bij omgevingstemperaturen tussen 10° C en 20° C: 24 uur, en

Verwarmd tot 60° C voor 15 minuten: 3 uur;

Verwarmd tot 80° C voor 15 minuten: 2 uur;

Verwarmd tot 180° C voor 15 minuten: 1 uur.

 

 • Volledige vernetting van de matrix is bereikt na 3 tot 5 dagen.
 • Reinig onbedoeld gecoat oppervlak of druppels/zakkers onmiddellijk met (butyl)aceton of terpentine. Vervolgens reinigen met zeepwater. Eenmaal gedroogd material kan niet worden verwijderd met oplosmiddel, alleen nog met slijpen/schuren.
 • Reinig gebruikte gereedschappen zeer grondig of verwerk het als afval.

Het product is stofdroog na 2 to 3 uur. Nanotechniek kent bindingsprocessen en matrixvorming. Deze processen zijn na 3 tot 5 dagen volledig voltooid. De lengte van deze zogenaamde bindingstijd en vernettingstijd is mede afhankelijk van omgevingstemperatuur, oppervlaktetemperatuur en natte laagdikte. Tests om de maximale prestaties vast te stellen moeten NA deze tijd worden uitgevoerd. De vernettingstijd is onomkeerbaar en zal na de eerste 12 uur geen invloed meer hebben op het gebruik van het gecoate oppervlak, maar de prestaties zullen wel meer en meer merkbaar worden.

LOGISTIEKE INFO

 • Sla nC® Protect 4400 Hull Sealant op bij temperaturen tussen 5° C en 30° C.
 • Een gesloten verpakking nC® Protect 4400 Hull Sealant kan 2 jaar worden opgeslagen. Hanteer de productiedatum op het etiket als startdatum.
 • De opslagtijd voor GEOPENDE verpakkingen is afhankelijk van het grondig sluiten van de doppen. Maak de hals en dop goed schoon en kristalvrij vóór het sluiten van de verpakking. Laat geen vocht toe. De maximum opslagtijd voor geopende verpakkingen is 12 maanden.
 • Draai geopende verpakkingen elke 3 maanden even los om eventueel opgebouwde druk te laten ontsnappen.
 • nC® Protect 4400 Hull Sealant is verkrijgbaar in verpakkingen van 6×0,25L, 1L and 5L.
 • UN nummer 2924
 • Shipping name: Flammable liquid
 • Transport klasse 3
 • Verpakkingsklasse: II
 • Gevaarlijk voor het milieu: Nee
 • Gevaarlijk voor het aquatisch leven: Nee

Projectverslagen nC Marine

nC Marine online shop

nC Marine in het nieuws.