Kostenreductie zonder investering: Brandstofadditieven

Kostenreductie zonder investering: Brandstofadditieven

Wie je ook spreekt in de scheepvaart, kapitein-eigenaars, machinisten, motorrevisiebedrijven, verladers, vlooteigenaren enzovoort, je leert altijd weer wat nieuws. Elk gesprek, elke discussie onderling voegt weer wat toe aan de enorme kennis die we met elkaar hebben en brengt ook gezamenlijke doelen naar de oppervlakte. Eén van die gezamenlijke doelen is kostenreductie zonder investering. Laten we eens inzoomen op een vaak besproken onderwerp: Brandstofadditieven.

Simpel houden

De brandstofadditieven die het meest succes opleveren zijn de simpelste: Cetaan boosters en combustion catalysts. Bedenk hierbij dat de kwaliteit van gasolie wordt bepaald door een aantal factoren: De hoeveelheid energie (Joule) per liter, het vloeipunt, de hoeveelheid aanwezige aromaten en paraffine en het cetaan-nummer (CN).  Standaard europese BS EN590 diesel heeft een cetaan rond 51, waarbij premium diesel (dus de duurdere versies van de fabrikanten) een iets hoger gehalte heeft. Afhankelijk van het motorontwerp en de arbeidsomstandigheden (vergelijk het karakter van gebruik van een rivierschip eens met een havensleper) ligt het optimale cetaan-nummer bij 55 tot 60. Een aanpassing van CN met minstens 4 tot max. ca. 8 punten is dus wenselijk. Hogere waarden leiden niet tot méér voordeel en zal in de meeste gevallen leiden tot een dermate verandering van het ontstekingstijdstip dat krachtverlies optreedt.

Wat levert een optimaal cetaan-nummer op?

Een optimaal CN levert nogal wat op: Een betere loop bij koude start en koude motor. Veel minder geluid en trilling. Betere verbranding, dus méér kracht en minder uitstoot en interne vervuiling van de motor. Uw EGR-klep, uw roetfilter en de koolopbouw in de motor zal flink afnemen. En… gemiddeld zien we het gasolieverbruik met 5% tot 15% dalen, waarbij geldt: Hoe meer draaiuren de motor heeft, des te groter het effect zal zijn.

2-ethylhexyl nitraat (2-EHN) is de meest betrouwbare en meest populaire cetaanbooster. Let op dat er in uw brandstofadditief naar keuze niet teveel “fillers” zitten. Soms zien we additieven waar slechts 20% actieve stoffen inzitten. Da’s mooi voor de fabrikant, maar levert u geen waarde op, en juist een besparing behalen was het doel, toch? De filler die wél in een cetaanbooster zou moeten zitten is een smerende component, om smering van het brandstofsysteem te verbeteren ten gevolge van de ultra laag zwavelige brandstoffen van vandaag.

Oppervlaktespanning

Ook het verhogen van de oppervlaktespanning van de brandstof heeft een duidelijk positieve uitwerking op slijtage, vervuiling en verbruik. Vergelijk de ingespoten brandstofdruppel met een feestballon. Een heel hard opgepompte ballon knalt veel sneller uit elkaar als je er tik tegenaan geeft dan een zachte. Dus: Hogere oppervlaktespanning = méér feest. Tijdens de compressieslag, waarbij de zuiger omhoogkomt en de kleppen dicht zijn, zal een brandstofdruppel met verhoogde oppervlaktespanning vóór de verbranding nog eens uit elkaar spatten in miljoenen druppeltjes van nano grootte. Als de ontstekingsbron dan zorgt voor de explosie, verbrandt de brandstof veel vollediger en gelijkmatiger.

Hierdoor benut u alle kracht die in de gasolie zit, en omdat uw motor vrijwel alle brandstof verbrandt, zullen onverbrande resten zich niet als kool tussen de zuigerveren, klepzittingen en zuigerpetten opbouwen. Dit levert meer kracht en minder verbruik, maar ook zeker langer schonere en minder zure smeerolie op én houdt uw verstuivers veel langer in conditie. Een metaal passivator in het additief maakt dan vervolgens dat eventuele koolresten niet aan kúnnen koeken en dus richting uitgang worden gedirigeerd. Ook hier zijn weer dalingen in het verbruik van 5% tot 15% haalbaar.

Archoil additieven nC Marine nC Marine Additives

Hier is goed te zien dat de werking van de verstuivers duidelijk beter blijft met het gebruiken van, in dit geval, Archoil brandstoftoevoeging. Een beetje verstuiver of injector kost tegenwoordig tussen de € 800 en € 1.500 per stuk. Met een 6 cilinder motor kijk je zomaar tegen € 4.800 á € 9.000 vervangingskosten aan. Daarbij… als je het niet doet, uitstelt of wat dan ook: Het verbruik zal toenemen en kost dus ook weer geld. Brandstoftoevoegingen (althans een aantal daarvan) houden de motoronderdelen in conditie én leveren van zichzelf al besparing op het verbruik op. 

Met betrekking tot brandstofadditieven is er al veel de revue gepasseerd. Wat voor techniek er ook wordt aangedragen, in de scheepvaart tellen 2 dingen: Je motor moet zorgenvrij lopen, en geen enkele reis laat hetzelfde verbruik zien. In dat licht is vuistregel nummer één dat je alleen toevoegingen kiest die in ieder geval voldoen aan de EN590-normering (óók bij flinke overdosering van het additief) óf toevoegingen met een Verklaring van Geen Bezwaar van één van de motorfabrikanten.

Let op met meten

Verder zul je bij het bepalen van de effectiviteit van een additief eerst een goede nul-meting moeten maken, dus als je je gemiddeld verbruik over een periode van tenminste 2 jaar goed in beeld hebt kom je een heel eind. Vaar vervolgens tenminste een half jaar op  een brandstoftoevoeging alvorens je conclusies gaat trekken, omdat een blijvende besparing nu eenmaal niet in 4 reisjes kan worden vastgesteld. Daar zijn de factoren als o.a. diepgang, waterstand, trim, stroming, wind, regen en buitentemperatuur met elkaar te bepalend voor, d.w.z. als je in die vier reizen nét met een puist wind vaart, of nét een maand met lage waterstanden hebt, zal je het verbruik negatief beïnvloeden.

Additieven die een Verklaring van Geen Bezwaar hebben of daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten (hetgeen is gebleken na testen, proberen, falen, opnieuw beginnen en uiteindelijk tot de juiste samenstelling komen) vindt u hier.

Resultaten met Archoil additieven op verschillende motoren vindt u hier. Er zijn veel meer rapporten beschikbaar, vraag ernaar en leg ons uw specifieke situatie uit.

Verklaring Geen Bezwaar Wärtsilä nC Marine

Bovenstaand treft u een deel van de Verklaring van Geen Bezwaar van Wärtsilä. Bent u geïnteresseerd in het hele verhaal. Neem contact met ons op.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *