diesel additief
Naar PDF Productinformatieblad Archoil AR6915 Diesel AdditiefNaar PDF Productinformatieblad Archoil AR6915 Diesel Additief

Archoil AR6915 diesel additief in het kort:

Archoil AR6915 diesel additief is een vernieuwde conditioner voor diesel brandstof. Allereerst is het ontworpen om de van nature aanwezige tekortkomingen in hedendaagse pomp en bunkerdiesel aan te vullen. In plaats van kleine diesels is AR6915 specifiek geschikt voor middelgrote en grote dieselmotoren, zoals we die vinden in trucks, agri, binnen- en zeevaart en rail. Darmee inclusief de meest recente Euro 6 motoren. De AR6915 formulering maakt en houdt uw motor vrij van carbon, heeft een smerende werking en beschermt het brandstofsysteem en de motor. AR6915 diesel additief verbetert het verbrandingsproces, waardoor meer energie vrijkomt. De mengverhouding is 1 : 3000.

VRIJ VAN VERVUILING

Voorts bevat AR6915 uitgebreid geteste koolverwijderaars, die telkens op de meest recente formuleringen zijn aangepast. Koolverwijderaars voorzien in schone zuigers, zuigerveren, kleppen en reinigen alle interne onderdelen die last hebben van koolafzetting door het verbrandingsproces in de motor of lakafzetting door de brandstof. Injectoren worden weer schoon en blijven schoon. Met name oudere of vervuilde motoren laten een snel herstel naar de originele fabrieksspecificaties zien en stoten minder stoffen uit. De katalysator, de (turbo)compressor en het diesel partikel filter blijven beter beschermd en schoon. Dit helpt u de kosten voor het vervangen van injectoren en filters, te reduceren.

OPTIMALE VERBRANDING

AR6915 bevat een 2-EHN cetaan booster en daarbij een combustion catalyst. Dit principe bewijst zich al jaren als diesel additief in alle premium brandstoffen die op de markt verkrijgbaar zijn. Het resulteert in een schonere verbranding, haalt alle aanwezige energie uit de brandstof, levert meer prestaties en vermindert het brandstofverbruik. Dit helpt u de kosten voor brandstofverbruik te verminderen.

LAAG ZWAVEL EN SMERING

Ook bevat Archoil AR6915 een geschikte en hoogwaardige smeercomponent die helpt uw hoge druk injectiesysteem en brandstofpomp te beschermen tegen de invloeden van de huidige ultra laagzwavelige brandstoffen. Daarbij is een corrosie inhibitor ingepast, zodat brandstoftank en brandstofsysteem altijd tegen corrosie zijn beschermd. AR6915 voorkomt watermenging en houdt water buiten de brandstof.

TECHNISCH

 • Optimaliseert verbrandingspercentage van uw brandstof
 • Houdt topgedeelte motor, zuigers, injectoren schoon
 • Vermindert uitstoot
 • Smeert brandstof- injectie systeem
 • Voldoet aan OEM en EN590 eisen
 • Ashless product, bevat geen zware metalen

OPERATIONEEL

 • Uitstekende mengkarakteristiek
 • Mengverhouding 1:3000
 • Minder olieverversen nodig
 • Minder injector vervanging nodig
 • Betere motorloop
 • Toegestaan voor luchttransport

FINANCIEEL 

 • Brandstofverbruik daalt met gemiddeld 5% tot 15%
 • Minder filterkosten
 • Vervangingskosten voor injectoren dalen sterk
 • Lagere kosten olieverbruik

AANWIJZINGEN BIJ GEBRUIK

 • Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken van het diesel additief.
 • Vermijd het inademen van dampen. Vermijd huidcontact. Vermijd oogcontact.
 • Niet eten, drinken of roken tijdens het werken met dit product.
 • Handen wassen na gebruik.
 • Doordrenkte kleding onmiddellijk uitdoen en in vuilniszak als chemisch afval afvoeren.
 • Meng 1 liter Archoil AR6915 op 3000 liter diesel.
 • Overmengen van het diesel additief (naar bijvoorbeeld 1:1000) brengt geen extra prestaties.
 • Overmengen is niet schadelijk voor de motor, maar een verspilling van de toevoeging.
 • Het Archoil AR6915 diesel additief kan 2 jaar worden opgeslagen.
 • Opslaan in temperaturen tussen 0° Celsius and 40° Celsius.
 • U kunt Archoil AR6915 verkrijgen in 5 liter cans, 20 liter emmers, 200 liter drums en 1.000 liter IBC.
 • Archoil AR6915 mag worden vervoerd met het vliegtuig.

TYPISCHE EIGENSCHAPPEN

 • Appearance: Amber/brown liquid.
 • Odour: Pungent, aromatic.
 • Flash point: > 61°C.
 • Solubility: Insoluble in water.
 • Decomposition temperature: 2-ethylhexyl nitrate decomposes violently above 100°C.
 • Explosive properties: Not explosive.
 • Oxidising properties: Not oxidising.

Projectverslagen nC Marine

nC Marine online shop

nC Marine in het nieuws.