Corrosie Passiveren: Hoe helpt dat staalkabel?

Corrosie Passiveren: Hoe helpt dat staalkabel?

Corrosie Passiveren: Hoe helpt dat staalkabel?

As steel wire ropes do corrode, and have long periods of standstill, the principles of nC NCP were tested out in the field

Omdat staalkabels echt roesten, en ook lange periodes van stilstand kennen, bieden ze een prima mogelijkheid om de basisprincipes van nC Nano Corrosie Passivator in de praktijk te testen. Bijvoorbeeld de staalkabels aan boord bij Kotug, of de umbilical  kabel bij Fugro’s geo-schepen op zee, en de brugkabels in de brug van Vierverlaten van de Provincie Groningen, zijn sinds 2012 en 2013 met passivator uitgevoerd, en we hebben ze nog niet teruggezien.

Chelatie

Zowel de producten nC NCP Marine als wel Archoil AR5600 Corrosion Passivator & Lubricant werken op basis van een proces dat chelatie wordt genoemd, waarbij zeer kleine deeltjes een scheikundige binding aangaan met het metaal achter de corrosie. Hierbij zullen de corrosie, roest of roestpokken ondergraven worden en worden losgemaakt van het metaal. NCP vormt een matrix in het metaal en zorgt voor een flexibele bescherming waarbij het metaal niet langer ontvankelijk is voor corrosieve invloeden als warmte, zout, water of zuurstof. Hierbij veranderd er niets aan de sterkte van het metaal, zoals tests bij o.a. De Ruiter Staalkabel uit Dordrecht ook hebben uitgewezen.

Archoil AR5600 gaat nog een stapje verder. Naast de corrosie passiverende kwaliteit zit hier ook een tweede nano-component in die zorgt voor binding van zeer kleine deeltjes die extreme hoge smeercapaciteit hebben in combinatie met een extreme hoge slijtvastheid onder druk. Hierdoor zal de interne slijtage van de kabel tot een minimum worden beperkt, terwijl het slijten aan de buitenzijde door bijvoorbeeld het contact met nestwielen of het op- en afdraaien van een katrol afneemt.

 

Corrosion passivation on steel wire ropes

Foto (credits: nC Surface Technology BV, NL) links laat een gepassiveerde groep kabels (de onderste 4) en een groep onbehandelde kabels (de bovenste 6) zien tijdens de versnelde corrosietests. Deze tests zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium van Proton Technology. Hierbij is de werking van NCP en AR5600 getest volgens de Volvo STD 423-0014 iss.5 standaard, één van de allerzwaarste corrosie tests ter wereld. Ook weer een geaccrediteerde methode volgens de ISO/IEC 17025 standaard. De foto rechts laat een foto zien van een nanodeeltje boornitride, nanoplaatjes die ervoor zorgen dat staalkabels intern (dus draadje voor draadje) beschermd zijn tegen slijtage.Beide producten hebben twee zeer grote voordelen ten opzichte van het traditioneel vetten van kabels:

1. Vanwege de chemische binding en matrix die wordt bereikt met nanotechniek, blijven de anti-corrosieve eigenschappen en de smerende eigenschappen veel langer op hun plek (ondanks druk, spoelend water of slepen/slijten) in vergelijking met traditionele vetten die mechanisch hechten en waarbij een aantal additieven die moeten beschermen (Extreme Pressure of EP-additief) pas bij temperaturen hoger dan 15C actief worden.

2. Doordat de nano-deeltjes zich willen binden met het metaal, en omdat nanodeeltjes één-miljoenste millimeter groot zijn, bereiken ze alle plekken binnenin de staalkabel. Bij nieuwe, maar ook bij gebruikte staalkabels.

Foto’s vertellen het verhaal:

Steel wire rope before passivation

Deze foto laat staalkabel #1 zien die is opengewerkt na 2 jaar dienst in en op zee. Zo ziet het binnenwerk eruit vóór een passiveringsbad. (foto: De Ruiter Staalkabel/Usha Martin NL).

 

Steel wire rope after corrosion passivation

Deze foto laat dezelfde staalkabel #1 zien als hierboven, ook weer na 2 jaar dienst in en op zee. Nu is de kabel opengewerkt NADAT deze in een passivator bad heeft gelegen gedurende 4 uur. Dit laat zien dat de nano-techniek in de corrosie passivator in staat is om elke individuele draad (ook binnenin) de kabel te bereiken. Het laat zien dat het reconditioneren van kabels zeer wel mogelijk is. (foto: De Ruiter Staalkabel/Usha Martin NL).

 

Steel wire rope not galvanized, but corrsion passivated.

Deze foto laat twee staalkabels zien die 4350 uur hebben doorgebracht in volledig verzadigd zout water (39% zoutgehalte). De linkerdraad is traditioneel behandeld, met bitumen en vet. Hier is duidelijk sprake van corrosie en ook invreten van corrosie. De rechterkabel heeft een behandeling met Archoil AR5600 gehad, en de nanotechniek bewijst hier zijn waarde. (foto: De Ruiter Staalkabel/Usha Martin NL.

 

Accelerated salt spray test on steel wire rope.

Deze foto laat een niet-gegalvaniseerde met nC Nano Corrosie Passivator behandelde staalkabel zien tijdens de versnelde corrosietest bij Proton Technology volgens de VOLVO STD 423-0014 iss.5 standaard. Dit is een geaccrediteerde teststandaard volgens ISO/IEC 17025. Dit is de conditie van de kabel na een nabootsing van 3 jaar.

 

Accelerated salt spray test VOLVO STD 423-0014

Deze foto laat een met bitumen behandelde staalkabel zien tijdens de versnelde corrosietest bij Proton Technology volgens de VOLVO STD 423-0014 iss.5 standaard. Dit is de conditie van de kabel na een nabootsing van 2 jaar.

Volvo Standaard 423-0014 versnelde corrosie test

VOLVO stelt in haar definitie van Standaard 423-0014 het volgende: De corrosie uitgedrukt in verlies van metaalmassa ligt tussen 130 – 210 µm na 6 weken blootstelling aan cyclussen van verwarmen, zout sprayen, dompelen, afkoelen. Na 6 weken kan het volgende vergelijk worden gemaakt tussen een staalkabel die met nC Nano Corrosie Passivator (NCP) is behandeld, een met Archoil AR5600 passivator & lubricant behandelde staalkabel en een staalkabel behandeld met bitumen en traditionele vetting:

Met nC NCP behandelde staalkabel: Rp8 – #5

Met AR5600 behandelde staalkabel: Rp8 – #5

Met Bitumen behandelde staalkabel: Rp4 – #3

Table: Corrosion resistance according to ISO 10289:1999

Tabel: Corrosieweerstand volgens ISO 10289:1999

 

Voor de zoutoplossing tijdens de test is alleen fijn geraffineerd onder vacuüm zout gebruikt (NaCl). Dit is in gede-ioniseerd water opgelost. Verder is 0,01 gr zwavelzuur toegevoegd. De resultaten zijn gedurende de test verzameld door Proton Technology AB.

Het volledige Proton Technology VOLVO Std 423-0014 verificatie rapport van de behandelde en niet-behandelde kabels is op aanvraag verkrijgbaar.

Foto laat zien hoe een enkele draad wordt behandeld met nC NCP, voordat de kabel zelf wordt geslagen. (foto: nC Marine)

Hier wordt een hele kabel behandeld door deze door een bad met Archoil AR5600 te laten lopen. (foto: De Ruiter Staalkabel Dordrecht)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *