Nc mARINE TOEVOEGINGEN

Brandstof en smeerolie toevoegingen in het kort

Er is al veel gezegd en geschreven over brandstof en smeerolie toevoegingen. Toch, aan het eind van de dag willen we allemaal dat onze motoren storingsvrij draaien en het liefst minder uitstoten, minder vervuilen en minder verbruiken. Geen risico, bewezen techniek graag!

Referenties

nC Marine werkt met fabrikanten die al heel lang actief zijn op het gebied van brandstof en olie toevoegingen, al vanaf de jaren ’30 van vorige eeuw. Onze gebundelde ervaring met brandstoffen en motoren leert dat met name brandstoftoevoegingen specifiek op het gebruikerskarakter van motoren moet worden afgestemd om optimale resultaten te halen. Een motor van een motorschip wordt anders gebruikt dan diezelfde motor in een havensleper, of diezelfde motor als hulpmotor op een baggerschip of in een kraan of grondverzetter. Datzelfde geldt ook voor motoren uit de zeevaart. MDO heeft diverse kwaliteiten, HFO ook. Onderzoek daaromtrent leert ons een hoop.

Met aantoonbare resultaten, verificatietests, een Verklaring van Geen Bezwaar van Wärtsilä, oliemonstering door derden over perioden van jaren en decennia komen we een heel eind. Dankzij de bereidheid van binnenvaarders, zeevaarders, agrariërs, grondverzetters en energiecentrales om product in te zetten en kennis te delen kunnen we nu anno 2017 uitgebalanceerde en goed werkende additieven (toevoegingen leveren). Zodat uw betrouwbaarheid verbeterd, uw kosten flink dalen en onze planeet minder wordt belast.

Technisch, operationeel en financieel voordeel

Lees over onze projecten en toevoegingen via het menu. Ontdek de voordelen. Vindt de voor u interessante producten aan de hand van onze productmatrix.  Heeft u vragen? Laat het ons weten.

naar productinformatienaar productinformatie

DCP500 maakt motoren efficiënter in gebruik, door een duidelijk lager verbruik, veel minder slijtage en duidelijk minder uitstoot. EPA verificatietests bewijzen dat. Geschikt voor MDO en HFO. Wärtsilä Verklaring van Geen Bezwaar. 1:280 mengratio. Met veel tests en referenties.

naar productinformatie naar productinformatie

AR6900 maakt reguliere diesel tot premium brandstof. Bij een mengverhouding van 1:1000 levert het een completere verbranding, waardoor minder roetuitstoot en een lager verbruik ontstaat. Geschikt voor kleinere dieselmotoren, vrachtauto’s en personenauto’s.

naar productinformatienaar productinformatie

In een mengverhouding van 1:3000 vult Archoil AR6915 de onvolkomenheden van dieselbrand-stoffen voor scheepsmotoren aan. Met cetaan-booster en verbrandings-verbeteraar plus een smerende component voor het brandstof-systeem.  5% tot 15% minder verbruik? Dat kan. Referenties aanwezig.

naar productinformatienaar productinformatie

AR6930 verbetert de kwaliteit van MDO en MGO brandstoffen. Het verbetert het verbruik (gem 5% to 15%) en de reinheid van de motor en het brandstofsysteem. Bevat bewezen technieken als  cetaane boosters en combustion catalysts. De toevoeging is ontworpen om zeer makkelijk te mengen met brandstof. Mix ratio 1:4000.

naar productinformatienaar productinformatie

Een HFO brandstof conditioner ontworpen om het verbrandingsproces te optimaliseren, het brandstof-systeem te smeren en lager brandstofverbruik (gem. 5% to 15%) te realiseren. Met actieve reiniger van het verbrandingsgedeelte van de motor, plus een verbrandingskatalysator. AR6940 heeft een meng-verhouding van 1:6000.

naar productinformatienaar productinformatie

Oliemonsters liegen niet. Op basis van honderden analyses gedaan door een onafhankelijk bureau laten we keer op keer zien dat Archoil AR9100 uw smeer- en transmissie-olie tot factor 6 in standtijd kan verlengen. AR9100 levert minder wrijving, is bestand tegen hoge temperaturen en hoge druk en voorkomt metaal-op-metaal contact zoals alleen naotechniek dat kan. Deze toevoeging bespaart geld! Veel referenties.

naar productinformatienaar productinformatie

Ar2100 verwijdert langzaam de sludge en koolafzetting in uw thermisch fluid systeem. Voorkomt nieuwe opbouw van koolafzetting. Herstelt de in gebruik zijnde thermische fluid. Voorkomt pitting en corrosie van binnenuit. Tot 60% minder kosten voor bijvullen of vervangen van fluid.

naar productinformatienaar productinformatie

Ar2300 verwijdert op niet-agressieve wijze carbon, lak, aanslag en sludge uit grote motoren, hulpmotoren, thrusters, differentieëlen en hoge druk hydrauliek. Daarbij worden o-ringen niet aangetast en blijven filters functioneren. Ideale cleaner om daarna nieuwe olie in te zetten.

naar productinformatienaar productinformatie

AR6400-D is een krachtige alles-in-één cleaner voor brandstof-systeem, topgedeelte motor, turbo, Diesel Particle Filter en katalysator. Wordt in de brandstof toegevoegd. Eén dosis in één tank is genoeg voor duidelijk resultaat. Indien u verder niet op toevoegingen vaart is AR6400 elke 2000 draaiuren aan te bevelen.

nC Marine Projecten. Hoe het werkt.

nC Marine bestellen

nC Marine in het nieuws.