preventing corrosion under insulation
Naar PDF Productsheet nC® ProTherm FIRE-XNaar PDF Productsheet nC® ProTherm FIRE-X

nC® ProTherm FIRE-X brandwerende coating in het kort

nC® ProTherm FIRE-X biedt de kwaliteiten IR-reflectie, thermische isolatie en corrosie passivering in één, brandwerende coating. Het is gebaseerd op sol-gel nanotechnologie, waardoor het zich chemisch bindt met oppervlakken als metaal, beton, steen, hout en kunststof. Hierdoor laat nC® ProTherm FIRE-X, in tegenstelling tot de traditionele mechanisch hechtende coatings, een veel langere levensduur zien van meer dan 15 jaar buitenshuis, met behoud van de eerder genoemde kwaliteiten.

Brandwerende coating en thermisch isoleren

De brandwerende coating laat bij zeer geringe laagdiktes (6mm tot 18mm) al uitstekende thermisch isolerende prestaties zien. Hierdoor biedt nC® ProTherm FIRE-X ruimtebesparing en is het een kostenbesparende oplossing. De isolatiewaarden liggen met een U-waarde van 4,2 W/(m²K) bij 6 mm, en een lambda (λ)-waarde van 0,040 W/(mK) op gelijke hoogte met bijvoorbeeld glaswol of cladding, maar dan wel 10 x dunner en veel makkelijker aan te brengen.

Door de vlamvastheid kunnen veilg aan te raken oppervlakken met nC® ProTherm FIRE-X worden gerealiseerd. De coating kan structureel een temperatuursverandering (Delta-T) van maximaal 260° C laten zien. Daarbij is de coating vuurvast voor vele uren waarbij de hitte van het vuur nauwelijks wordt doorgegeven aan het gecoate materiaaloppervlak, waardoor de integriteit van constructies (ook kunststof, zoals een polyester romp) voor zeer lange tijd intact blijft. Tests laten zien dat FIRE-X bestand is tegen een vlam van 900° C gedurende 12 uur.

Corrosie onder isolatie

Om CUI, of Corrosie Under Insulation te voorkomen, is de nC® ProTherm FIRE-X brandwerende coating uitgevoerd met een corrosie passivator. Dit biedt eindeloze bescherming tegen corrosie omdat de gebruikte sol-gel techniek alle invloeden die corrosie veroorzaken, neutraliseert (passiveert). Het kan worden opgebracht op al dan niet gecorrodeerde oppervlakken, zonder de noodzaak tot stralen of schuren. Uiteraard geeft een netjes gestraald oppervlak wél een mooiere, gladde afwerking. De corrosie stopt en kan niet verder.

Lasvast

Omdat de passivator zich bindt IN het metaal (covalente binding), is het door schuren, slijten of schokbelastingen veel moeilijker weg te krijgen dan de traditionele mechanisch hechtende coatings.  Daarbij is FIRE-X hydrofoob en chemisch resistent. De corrosie passivator in de nC® ProTherm FIRE-X brandwerende coating is lasbestendig tot temperaturen van 1.500°C. De binding zorgt ervoor dat de coating één-op-één meegaat met het krimpen en uitzetten van het metaal.

nC® ProTherm FIRE-X wordt aangebracht met plamuurmes of spuitpistool. Het vormt een hardcoat afwerking met licht reliëf. nC® ProTherm FIRE-X wordt in één laag opgezet, in dikte variërend van 6mm tot 18 mm al naar gelang de isolatiebehoefte en is sneldrogend. Verkrijgbaar in wit, en overschilderbaar. Andere kleuren op aanvraag.

TECHNISCH

 • Thermische isolatie U-waarde 4,2 W/(m²K) bij 6 mm laagdikte
 • Lambda (λ)-waarde 0,040 W/(mK)
 • Reflecteert IR-straling
 • Laag gewicht 0,8 gr/m³
 • Bindt chemisch in en met het oppervlak
 • Passiveert metaal en roest stopt corrosie proces
 • Hydrofoob, oleofoob
 • Verbruik ca. 1750 gr/m²
 • Geschikt voor oppervlakte-temperatuur -90°C tot 900°C
 • Vormt geen gevaarlijke dampen
 • Lage VOC

OPERATIONEEL 

 • 12 uur vlambestendig bij 900 °C
 • Realiseert Safe Touch oppervlak
 • Delta T tot 260°C
 • Lasbestendige primer
 • Chemisch resistent
 • Applicatie met plamuurmes of spuitinstallatie
 • Opbrengen in één laag tussen 6mm en 18mm
 • Ruimtebesparend
 • Geen spuitnevel Sneldrogend, geschikt voor alle oppervlakken
 • Basiskleur wit, op aanvraag in alle kleuren verkrijgbaar
 • Overschilderbaar
 • +15 jaar levensduur

FINANCIEEL 

 • 25% tot 50% minder energieconsumptie
 • 40% tot 60% lagere projectkosten
 • Lage kosten per m²
 • Snelle terugverdientijd op investering
 • Schuimt niet op, snel te repareren/aan te passen zonder vervangingskosten voor cladding of traditionele isolatie.
 • Minimaliseert corrosie gerelateerde kosten

AANWIJZINGEN BIJ GEBRUIK

 • Gebruik een veiligheidsbril. Bescherm handen en huid door gebruik te maken van handschoenen en geschikte kleding.
 • Zorg voor adequate en voldoende ventilatie.
 • Het te behandelen oppervlak moet vrij zijn van vet, vuil of stof.
 • Omgevingstemperatuur moet tussen de 4° C en 35° C liggen.
 • Niet verwerken als de luchtvochtigheidsgraad van de omgevingslucht hoger is dan 90%.
 • Mix de droge component A met de hars-component B. Gebruik hiervoor een (industriële) mixer. Component A = 12% gewicht van het totaal, component B is 88% gewicht van het totaal.
 • Mix/meng gedurende minimaal 3 minuten, maar in elk geval tot een homogene, pasteuze massa is ontstaan.
 • Gebruik GEEN verdunner
 • Gebruik plamuurmes of spuitpistool/HVLP voor het aanbrengen van de coating.
 • De natte laagdikte mag variëren tussen de 3mm tot 10mm. Breng een tweede laag op indien meer isolatie is gewenst.
 • DFT >3mm, <6mm voor Safe Touch doeleinden.
 • DFT >5mm, < 19mm voor thermische isolatie doeleinden.
 • Kruislings aanbrengen is aanbevolen, werk nat-in-nat.
 • Meet de WFT (natte laagdikte) gedurende het aanbrengen. Het product zal 5% tot 15% uitzetten gedurende het aanbrengen.
 • nC® ProTherm FIRE-X neemt weer 10% in laagdikte af gedurende de uithardingstijd.

 

 

Tabel voor drogen en uitharden, bij een omgevingstemperatuur van 20° C en 60% humiditeit:

Oppervlak Droogtijd
Alle materiaal, indoor 12 uur
All materiaal, outdoor 24 uur / 48 uur, afhankelijk van temperatuur en humiditeit.
Product kan worden blootgesteld aan volle regen na 12 uur droogtijd. Volledig uitgehard na 7 dagen.
 • Laat het behandelde oppervlak EERST 6 uur drogen voordat u eventuele geforceerde droging gaat toepassen door middel van haardroger, blower of verwarming. Verwarm oppervlak tot maximaal 55° C.
 • Het oppervlak kan worden overschilderd na ca. 6 uur.
 • Maak plamuurmes, spuitkoppen en gereedschappen onmiddellijk schoon met water bij pauze of stop.
 • Was handen en gezicht direct bij pauze of stop.

BEPERKINGEN

 • Gebruik nC® ProTherm FIRE-X brandwerende coating niet als toplaag op vloeren.
 • In het geval van langdurige onderdompeling moet de coating worden voorzien van nC® ProTherm H2O finish om de isolerende werking van nC® ProTherm FIRE-X te waarborgen.
 • Breng nC® ProTherm FIRE-X niet zonder meer aan op afbladderende oppervlakken. Stralen of schuren is hier wel gewenst.
 • Verwerk nC® ProTherm FIRE-X niet in temperaturen onder het vriespunt.
 • Vertrouw niet op alleen visuele waarneming om de laagdikte vast te stellen. Gebruik een laagdiktekam, duimstok of steek een roerhout in de laag en meet na. Meet altijd op een aantal verschillende plaatsen. De coating herstelt goed als u direct na het aanbrengen de meting doet.

LOGISTIEKE INFO

 • Gebruik geen druklucht om drums of emmers leeg te maken.
 • Voer lege verpakkingen af volgens de geldende regelementen.
 • nC® ProTherm FIRE-X kan 6 maanden worden opgeslagen.
 • Sla nC® ProTherm FIRE-X op bij temperaturen tussen 5° Celsius en 35° Celsius.
 • nC® ProTherm FIRE-X is verkrijgbaar in verpakkingen van 5 kg, 20 kg, 65 kg of 350 kg.
 • Levertijd 1 tot 3 weken.
 • UN number: Geen toegewezen.
 • UN proper shipping name: Geen toegewezen.
 • Transport gevarenklasse: Geen. Product is geschikt voor luchttransport.
 • Verpakkingsgroep: Geen toegewezen.
 • Gevaren voor het milieu: Geen bekende gevaren voor het milieu.
 • Speciale voorzorgsmaatregelen bij transport: Geen.
 • Laat het product niet bevriezen.
 • Richtlijnen voor bulktransport: Transport in bulk volgens Annex II van MARPOL 73/78 en de International Bulk Chemical Code (IBC code).

TYPISCHE EIGENSCHAPPEN

 • Verschijning na mixen: Als witte yoghurt, thixotropisch (wordt vloeibaarder na roeren of agitatie)
 • Geur: Acrylverf
 • % vaste stof: 72%
 • Oplosmiddel: Geen, watergehalte 25,85%
 • Dichtheid 0,8 g/cm³
 • pH-waarde 11 – 12
 • Shore Hardness A = 30 – 40
 • Kookpunt 100° Celsius
 • Vlampunt 300° Celsius
 • Dampspanning bij 20° Celsius: 23 hPa
 • VOC IE 2010/75 EU: 2,4% (32,4 g/l)

nC Marine Projecten. Hoe het werkt.

nC Marine online shop

nC Marine in het nieuws.