MDO MGO Toevoeging
Naar PDF Productinformatieblad Archoil AR6930 MDO MGO ToevoegingNaar PDF Productinformatieblad Archoil AR6930 MDO MGO Toevoeging

Archoil AR6930 MDO MGO Toevoeging in het kort:

Archoil AR6930 (zonder verbrandingsversterker) en AR6930-DCC (met verbrandingsversterker) zijn geavanceerde conditioners voor (bunker)diesel brandstoffen. De MDO MGO toevoeging is ontworpen om de van nature aanwezige tekortkomingen in MGO en MDO aan te vullen. AR6930 is specifiek geschikt voor middelgrote en grote dieselmotoren, zoals we die vinden in binnenvaart, zeevaart en locomotieven, inclusief Euro 6 motoren. De AR6930 formulering maakt en houdt uw motor vrij van carbon, heeft een smerende werking en beschermt het brandstofsysteem en de motor. AR6930 verbetert het verbrandingsproces, waardoor meer energie vrijkomt. De mengverhouding van de MDO MGO toevoeging is 1 : 4000.

VRIJ VAN VERVUILING

AR6930 bevat uitgebreid geteste koolverwijderaars, die telkens op de meest recente formuleringen zijn aangepast. Koolverwijderaars voorzien in schone zuigers, zuigerveren, kleppen en reinigen alle interne onderdelen die last hebben van koolafzetting door het verbrandingsproces in de motor of lakafzetting door de brandstof. Injectoren worden weer schoon en blijven schoon. Met name oudere of vervuilde motoren laten door de Archoil MDO MGO toevoeging een veilig herstel naar de originele fabrieksspecificaties zien en stoten minder stoffen uit. De compressor en het diesel partikel filter blijven beter beschermd en schoon. Dit helpt u de kosten voor het vervangen van injectoren en filters, te reduceren.

OPTIMALE VERBRANDING

AR6930 MDO MGO toevoeging bevat een 2-EHN cetaan booster en daarbij een combustion catalyst. Dit principe bewijst zich al jaren in alle premium brandstoffen die op de markt verkrijgbaar zijn. Het resulteert in een schonere verbranding, haalt alle aanwezige energie uit de brandstof, levert meer prestaties en vermindert het brandstofverbruik. Dit helpt u de kosten voor brandstofverbruik te verminderen met gemiddeld 5 á 15%.

LAAG ZWAVEL EN SMERING

AR6930 bevat een geschikte en hoogwaardige smeercomponent die helpt uw hoge druk injectiesysteem en brandstofpomp te beschermen tegen de invloeden van de huidige ultra laagzwavelige brandstoffen. Ook een corrosie inhibitor is ingepast, zodat brandstoftank en brandstofsysteem altijd tegen corrosie zijn beschermd. AR6930 voorkomt watermenging en houdt water buiten de brandstof.

TECHNISCH

 • Optimaliseert verbrandings- percentage brandstof
 • Houdt topgedeelte motor, zuigers, injectoren schoon
 • Vermindert uitstoot
 • Smeert brandstof- injectie systeem
 • Voldoet aan OEM eisen
 • Voldoet aan CEC F-23-01 XUD9 tests
 • Ashless product, bevat geen zware metalen

OPERATIONEEL

 • Uitstekende mengkarakteristiek
 • Dagtank of pre-mix mogelijk
 • Mengverhouding 1:4000
 • Minder olieverversen nodig
 • Minder injector vervanging nodig
 • Minimaliseert verstopping brandstoffilter (IP387)
 • Betere motorloop
 • Toegestaan voor luchttransport

FINANCIEEL 

 • Brandstofverbruik daalt met gemiddeld 5% tot 15%
 • Minder filterkosten
 • Minder kosten voor injectoren
 • Minder kosten voor olieverbruik
 • Minder reparatiekosten aan het brandstofpomp systeem

AANWIJZINGEN BIJ GEBRUIK

  • Zorg voor voldoende ventilatie.
  • Vermijd het inademen van dampen. Vermijd huidcontact. Vermijd oogcontact.
  • Niet eten, drinken of roken tijdens het werken met dit product.
  • Handen wassen na gebruik.
  • Doordrenkte kleding onmiddellijk uitdoen en in vuilniszak als chemisch afval afvoeren.
  • Meng 1 liter Archoil AR6930 op 4000 liter diesel.
  • Overmengen (naar bijvoorbeeld 1:1000) brengt geen extra prestaties.
  • Overmengen is niet schadelijk voor de motor, maar een verspilling van de toevoeging.
  • Archoil AR6930 kan 2 jaar worden opgeslagen.
  • Opslaan in temperaturen tussen 0° Celsius and 40° Celsius.
  • Archoil AR6930 is verkrijgbaar in in 5 liter cans, 20 liter emmers, 200 liter drums en 1.000 liter IBC.
  • Archoil AR6930 mag worden vervoerd met het vliegtuig.

TYPISCHE EIGENSCHAPPEN

 • Verschijningsvorm: Bruine vloeistof
 • Dichtheid: 0.897 gram per cm³
 • Geur: Lichte mestgeur

MDO MGO toevoeging

nC Marine online shop

MDO MGO Toevoeging