Archoil AR6915 minimimaliseert rookpluim op MS Prinsengracht

Archoil AR6915 minimimaliseert rookpluim op MS Prinsengracht

Archoil AR6915 minimimaliseert rookpluim op MS Prinsengracht

Al na een week varen op Archoil AR6915 liet Rederij Cement Tankers (RCT) weten dat er een duidelijk zichtbare verbetering was opgetreden in de Caterpillar 3408 motor van de MS Prinsengracht: Geen tot nauwelijks rook meer uit de pijp nadat men is begonnen met het toevoegen van Archoil AR6915 dieseladditief. Vermindering in brandstofconsumptie en reductie van uitstoot zijn de hoofddoelen van het bedrijf, waarbij men heeft gekozen voor Archoil AR6915.

Inmiddels varen nu 4 schepen van RCT met Archoil AR6915 toevoeging. In de toekomst zullen we in de posts ook verslag doen van bijvoorbeeld een jaarmeting bij deze schepen zodat u ook een indruk krijgt van de besparingen op brandstofverbruik. Deze liggen gemiddeld tussen de 5% en 15%, maar zijn natuurlijk voor elk individueel schip anders.

Fuel additive effects on B&W MAN              HFO fuel additive compared in B&W Man

Fuel additives

De brandstofadditieven die het meest succes opleveren zijn de simpelste: Cetaan boosters en combustion catalysts. Bedenk hierbij dat de kwaliteit van gasolie wordt bepaald door een aantal factoren: De hoeveelheid energie (Joule) per liter, het vloeipunt, de hoeveelheid aanwezige aromaten en paraffine en het cetaan-nummer (CN).

Cetaangetal

Standaard europese BS EN590 diesel heeft een cetaangetal rond 51, waarbij premium diesel (dus de duurdere versies van de fabrikanten) een iets hoger gehalte heeft. Afhankelijk van het motorontwerp en de arbeidsomstandigheden (vergelijk het karakter van gebruik van een rivierschip eens met een havensleper) ligt het optimale cetaangetal bij 55 tot 60. Een aanpassing van CN met minstens 4 tot max. ca. 8 punten is dus wenselijk. Hogere waarden leiden niet tot méér voordeel en zal in de meeste gevallen leiden tot een dermate verandering van het ontstekingstijdstip dat krachtverlies optreedt.

Archoil effect of cleaner in engine

Waar moet ik naar kijken bij een cetaanbooster?

Een optimaal CN levert nogal wat op: Een betere loop bij koude start en koude motor. Veel minder geluid en trilling. Betere verbranding, dus méér kracht en minder uitstoot en interne vervuiling van de motor. Uw EGR-klep, uw roetfilter en de koolopbouw in de motor zal flink afnemen. En… gemiddeld zien we het gasolieverbruik met 5% tot 15% dalen, waarbij geldt: Hoe meer draaiuren de motor heeft, des te groter het effect zal zijn.

2-ethylhexyl nitraat (2-EHN) is de meest betrouwbare en meest populaire cetaanbooster. Let op dat er in uw brandstofadditief naar keuze niet teveel “fillers” zitten. Soms zien we additieven waar slechts 20% actieve stoffen inzitten. Da’s mooi voor de fabrikant, maar levert u geen waarde op, en juist een besparing behalen was het doel, toch? De filler die wél in een cetaanbooster zou moeten zitten is een smerende component, om smering van het brandstofsysteem te verbeteren ten gevolge van de ultra laag zwavelige brandstoffen van vandaag.

 

Verhogen van de oppervlaktespanning

Ook het verhogen van de oppervlaktespanning van de brandstof heeft een duidelijk positieve uitwerking op slijtage, vervuiling en verbruik. Vergelijk de ingespoten brandstofdruppel met een feestballon. Een heel hard opgepompte ballon knalt veel sneller uit elkaar als je er tik tegenaan geeft dan een zachte. Dus: Hogere oppervlaktespanning = méér feest. Tijdens de compressieslag, waarbij de zuiger omhoogkomt en de kleppen dicht zijn, zal een brandstofdruppel met verhoogde oppervlaktespanning vóór de verbranding nog eens uit elkaar spatten in miljoenen druppeltjes van nano grootte. Als de ontstekingsbron dan zorgt voor de explosie, verbrandt de brandstof veel vollediger en gelijkmatiger.

Hierdoor benut u alle kracht die in de gasolie zit, en omdat uw motor vrijwel alle brandstof verbrandt, zullen onverbrande resten zich niet als kool tussen de zuigerveren, klepzittingen en zuigerpetten opbouwen. Dit levert meer kracht en minder verbruik, maar ook zeker langer schonere en minder zure smeerolie op én houdt uw verstuivers veel langer in conditie. Een metaal passivator in het additief maakt dan vervolgens dat eventuele koolresten niet aan kúnnen koeken en dus richting uitgang worden gedirigeerd. Ook hier zijn weer dalingen in het verbruik van 5% tot 15% haalbaar.

Van matig naar premium

Actieve cetaanboosters zijn in beginsel een vorm van brandstofaanpassing, of beter gezegd: verbrandingsaanpassing.  In combinatie met de juiste oppervlaktespanning en een pakket aan koolverwijderaars, waterverwijderaars en smering voor de brandstofpomp, kunnen toevoegingen zelfs matig tot slechte diesel weer herstellen naar een premium brandstof die beter zal presteren dan de premiums die nu aan de pomp te koop zijn.

 

Hoe te beginnen?

Je zult bij het bepalen van de effectiviteit van een additief eerst een goede nul-meting moeten maken, dus als je je gemiddeld verbruik over een periode van tenminste 2 jaar goed in beeld hebt kom je een heel eind. Vaar vervolgens tenminste een half jaar op  een brandstoftoevoeging alvorens je conclusies gaat trekken, omdat een blijvende besparing nu eenmaal niet in 4 reisjes kan worden vastgesteld. Daar zijn de factoren als o.a. diepgang, waterstand, trim, stroming, wind, regen en buitentemperatuur met elkaar te bepalend voor, d.w.z. als je in die vier reizen nét met een puist wind vaart, of nét een maand met lage waterstanden hebt, zal je het verbruik negatief beïnvloeden.

Hoewel… Betere verbranding betekent geen rook. Uit ervaring op bijvoorbeeld de cementtanker Prinsengracht (Caterpillar 3408) of duwboot Zebulon (Caterpillar C13) die op Archoil AR6915 varen, weten we dat vrijwel direct de roetuitstoot sterk af is genomen. Dat is dan gelijk het eerste signaal dat er iets werkt. Het tweede signaal dat er iets werkt ligt in het feit dat de RCT inmiddels voor 4 schepen de toevoeging Archoil AR6915 gebruikt en dat de Zebulon al vanaf 2012 met Archoil toevoegingen vaart.

Brandstoftoevoegingen zijn eenvoudig toe te passen. De meeste zijn te koop in mengverhoudingen van 1:1000 tot 1:6000, waarbij de toevoegingen uw brandstof tot € 0,013 ( dus één cent en een derde cent) duurder maken. De brandstofbesparingen en de lagere onderhoudskosten wegen daar makkelijk tegenop.

Neem contact met ons op zodat we een brandstof consumptie protocol kunnen opstellen, zodat u zo snel mogelijk tot de resultaten komt waar u naar zoekt: Minder kosten en groener varen.

Voor meer uitleg en productvarianten op het gebied van brandstof en olietoevoegingen klikt u hier.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *