thermische olie conditioner
Naar PDF productsheet Archoil AR2100 Thermische Olie ConditionerNaar PDF productsheet Archoil AR2100 Thermische Olie Conditioner

Archoil AR2100 Thermische Olie Conditioner in het kort

Archoil AR2100 thermische olie conditioner is een vloeibare toevoeging voor thermische oliesystemen. Het product is ontwikkeld om vorming en aanhechting van lak en carbonisatie in het systeem effectief tegen te gaan en zodoende een schoon en efficiënt systeem te waarborgen. AR2100 thermische olie conditioner is opgebouwd uit drie ester groepen rondom Archoil’s Nanoborate technologie.

Esters en nanotechniek

De eerste ester is een lanoline ester en is bedoeld als reiniger van het systeem en de vloeistof. De functie van deze ester is het impregneren van het oppervlak en het verwijderen van koolaanslag. De tweede ester is een alifatische ester. De functie van deze ester is het zorgen voor een betere filmvorming van de host-olie. Hierdoor kunnen droge plekken in het systeem tijdens het reinigingsproces worden voorkomen. Bovendien biedt deze stof bescherming tegen oxidatie en is daarmee een waardevolle aanvulling in de host-olie. De derde ester is een biologisch afbreekbare polyol-ester. Deze ester verbetert de EP (Extreme Pressure) eigenschappen van de host-olie.

Vervuiling

De Nanoborate formulering vermindert de wrijvingscoëfficiënt van de metaaloppervlakken in het systeem. Hierdoor wordt aanhechting en opbouw van vuilafzettingen voorkomen. Bovendien biedt de Nanoborate goede bescherming aan pompen, kleppen en afdichtingen in het systeem. Door gebruik te maken van warmte, druk en flow binnen het oliesysteem lost AR2100 thermische olie conditioner veilig en effectief vuil- en koolafzettingen op. Omdat deze afzettingen en ophopingen zich gedurende de tijd langzaam hebben gevormd, is het zaak deze ook weer rustig en gecontroleerd te verwijderen.

TECHNISCH

 • Verwijdert geleidelijk de aanwezige vuilafzetting
 • Geeft extreme gladheid aan de binnenzijde van de oliekanalen
 • Voorkomt nieuwe vuilopbouw
 • Smeert pompen en kleppen in het systeem
 • Houdt de TAN/TBN waarden stabiel voor vele jaren
 • Bestand tegen extreme temperaturen
 • Tast O-ringen, rubbers en pakkingen niet aan.

OPERATIONEEL 

 • Hot swap applicatie, afkoelen systeem niet nodig
 • Geen storingen veroorzaakt door interne corrosie of verstopping meer
 • Factor 3 minder downtime
 • Over het algemeen geen thermische olievervanging meer nodig gedurende levensloop systeem.
 • Herstelt olieconditie bestaande systeem

FINANCIEEL 

 • Tot 60% minder kosten aan systeem
 • Tot 60% minder kosten aan fluid vervanging
 • Factor 3 meer uptime
 • Geen kosten voor corrosiegerelateerde vervanging van pijpen/buizen
 • Geen kosten voor het oplossen van verstoppingen

AANWIJZINGEN BIJ GEBRUIK

 • Draag een goed sluitende veiligheidsbril tijdens het bijvullen en verwerken van Archoil AR2100 thermische olie conditioner.
 • Draag passende handschoenen welke oplosmiddelbestendig zijn (butyl-rubber) en minimaal 0,5mm dik zijn en voldoen aan standaard EN 374 volgens EU 89/686/EEC.
 • Beschermende kleding: Categorie 3, type 3, vloeistofdicht, anti-statisch.
 • De mengverhouding is 5-10 % aan Archoil AR2100 ten opzichte van het totale systeem volume, afhankelijk van de maximale temperaturen van het systeem en de mate van vervuiling.
 • Vlampunt 210°C, Zelfontbranding bij +400°C.
 • Archoil AR2100 kan worden toegevoegd via het expansievat terwijl het systeem in bedrijf en heet is.
 • Geleidelijk toevoegen.
 • Verwerk lege verpakkingen overeenkomstig de geldende regelgeving.

LOGISTIEKE INFO

 • Archoil AR2100 opslaan in droge ruimte.
 • Archoil AR2100 kan 2 jaar worden opgeslagen. Hou geopende verpakkingen stevig gesloten.
 • Opslaan bij temperaturen tussen 5° C en 30° C.
 • Archoil AR2100 is verkrijgbaar in verpakkingen van 5L, 20L, 208L of IBC.
 • Geen specifieke eisen aan transport.
 • Luchtvracht toegestaan.
 • Levertijd 3 tot 10 dagen.

nC Marine Projecten. Hoe het werkt.

nC Marine bestellen

nC Marine in het nieuws.