preventing corrosion under insulation
Naar PDF Productsheet nC® ProTherm dB-XNaar PDF Productsheet nC® ProTherm dB-X

nC® ProTherm dB-X akoestische isolatie coating in het kort

nC® ProTherm is een serie van verspuitbare en kwastbare thermisch isolerende coatings. De coatings zijn gebaseerd op sol-gel nanotechnologie, waardoor een chemische binding met de behandelde oppervlakken ontstaat. Hierdoor laat nC® ProTherm, in tegenstelling tot de traditionele mechanisch hechtende coatings, gemiddeld een veel langere hechting en levensduur zien van meer dan 20 jaar. nC® ProTherm dB-X combineert een sterke akoestische isolatie en thermische isolatie met brandwerendheid, waardoor het een ideale oplossing is in gebouwen waar veel mensen opeen wonen, werken of slapen.

Akoestische isolatie en thermisch isoleren

De coating laat bij zeer geringe laagdiktes van 5mm tot 18mm uitstekende thermisch isolerende prestaties zien. De isolatiewaarden liggen met een U-waarde van 4,2 W/(m²K) bij 6 mm laagdikte, en een lambda (λ)-waarde van 0,040 W/(mK) op gelijke hoogte met bijvoorbeeld glaswol of cladding, maar dan wel 10 x dunner en veel makkelijker aan te brengen. Dit levert naast isolatie ook ruimtebesparing op en maakt het een kostenbesparende oplossing.

nC® ProTherm dB-X is een akoestische isolatie, gemaakt voor het indammen van geluidsoverdracht van de ene ruimte naar de andere. Door de geluidsbron te isoleren en vibraties te absorberen wordt de akoestische isolatie bereikt. Er zijn twee typen geluid: luchtvibratie en mechanische vibratie. Luchtvibratie vindt haar oorsprong in bijvoorbeeld stemmen, muziek, machines. Mechanische vibratie vloeit voort uit impact, dus machines in direct contact met constructies, propellers, of het slaan met hamers of zagen/slijpen. nC® ProTherm dB-X reduceert beide invloeden. Ook al zijn uw muren en rompen goed geïsoleerd, u zult versteld staan wat het effect is van een extra coatinglaag nC® ProTherm dB-X, op zowel uw energiekosten als wel de geluidoverdracht.

Aanbrengen

nC® ProTherm DB-X wordt aangebracht met kwast, roller, plamuurmes of spuitpistool. Het vormt een hardcoat afwerking met licht reliëf. nC® ProTherm DB-X wordt in één laag opgezet, in dikte variërend van 5mm tot 18 mm al naar gelang de isolatiebehoefte en is sneldrogend. Standaard wordt het materiaal geleverd in wit. nC® ProTherm DB-X is overschilderbaar. Op aanvraag is voor projecten de coating verkrijgbaar in alle kleuren.

TECHNISCH

 • Thermische isolatie U-waarde 4,2 W/(m²K) bij 6 mm laagdikte
 • Lambda (λ)-waarde 0,040 W/(mK)
 • Sterk akoestisch isolerend
 • Laag gewicht 1,2 gr/m³
 • Bindt chemisch in en met het oppervlak
 • Hydrofoob, oleofoob
 • Laag verbruik ca. 350 gr/m²
 • Geschikt voor oppervlakte-temperatuur -90°C tot 220°C
 • Lage VOC-waarde
 • Geen uitstoot gevaarlijke dampen bij brand

OPERATIONEEL 

 • Applicatie met kwast, roller, plamuurmes of verfspuit
 • Opbrengen in één laag tussen 5mm en 18mm
 • Voor binnen en buiten
 • Ademend, het vormt geen dampscherm
 • Geen spuitnevel
 • Sneldrogend
 • Geschikt voor elk materiaal
 • Ruimtebesparend
 • Chemisch resistent
 • +20 jaar levensduur
 • Overschilderbaar
 • Basiskleur wit, op aanvraag in alle kleuren verkrijgbaar

FINANCIEEL 

 • 25% tot 35% minder energieconsumptie
 • 40% tot 60% lagere projectkosten
 • Lage kosten per m²
 • Snelle terugverdientijd op investering
 • Snel te repareren/aan te passen zonder vervangingskosten voor cladding of traditionele akoestische isolatie.
 • Bespaart extra kosten voor timmer- en stelwerk

AANWIJZINGEN BIJ GEBRUIK

 • Gebruik een veiligheidsbril. Bescherm handen en huid door gebruik te maken van handschoenen en geschikte kleding.
 • Zorg voor adequate en voldoende ventilatie.
 • Het te behandelen oppervlak moet vrij zijn van vet, vuil of stof.
 • Omgevingstemperatuur moet tussen de 4° C en 35° C liggen.
 • Niet verwerken als de luchtvochtigheidsgraad van de omgevingslucht hoger is dan 90%.
 • Mix de droge component A met de hars-component B. Gebruik hiervoor een (industriële) mixer. Droge component A = 25% gewicht van het totaal, natte component B is 75% gewicht van het totaal.
 • Mix/meng gedurende minimaal 3 minuten, maar in elk geval tot een homogene, pasteuze massa is ontstaan.
 • Gebruik GEEN
 • Gebruik kwast, roller, plamuurmes of spuitpistool/HVLP voor het aanbrengen van de coating.
 • De natte laagdikte mag variëren tussen de 5mm tot 18mm, afhankelijk van de isolatiebehoefte.
 • DFT >5mm, < 19mm voor thermische isolatie doeleinden.
 • Kruislings aanbrengen is aanbevolen, werk altijd nat-in-nat.
 • Meet de WFT (natte laagdikte) gedurende het aanbrengen. Het product zal 5% tot 15% uitzetten gedurende het aanbrengen.
 • nC® ProTherm DB-X neemt weer 10% in laagdikte af gedurende de uithardingstijd.Tabel voor drogen en uitharden, bij een omgevingstemperatuur van 20° C en 60% humiditeit:
  Oppervlak Droogtijd
  Zandsteen, baksteen, gips, natuurlijk hout 12 uur
  Beton, geperst hout, kunststof, glas, metaal 24 uur / 48 uur, afhankelijk van temperatuur en humiditeit.
  Product kan worden blootgesteld aan volle regen na 12 uur droogtijd. Volledig uitgehard na 7 dagen.

   

 • Laat het behandelde oppervlak EERST 6 uur drogen voordat u eventuele geforceerde droging gaat toepassen door middel van haardroger, blower of verwarming. Verwarm oppervlak tot maximaal 55° C.
 • Het oppervlak kan worden overschilderd na ca. 6 uur.
 • Maak kwasten, rollers, plamuurmes, spuitkoppen en gereedschappen onmiddellijk schoon met water bij pauze of stop.
 • Was handen en gezicht direct bij pauze of stop.

BEPERKINGEN

 • Gebruik nC® ProTherm dB-X niet als toplaag op vloeren.
 • In het geval van langdurige blootstelling aan water of regelmatige onderdompeling moet de coating worden voorzien van nC® ProTherm H2O finish als toplaag. Dit om de isolerende werking van nC® ProTherm dB-X te waarborgen.
 • Breng nC® ProTherm dB-X niet zonder meer aan op afbladderende oppervlakken. Stralen of schuren is hier eerst gewenst.
 • Verwerk nC® ProTherm dB-X niet in temperaturen onder het vriespunt.
 • Vertrouw niet op alleen visuele waarneming om de laagdikte vast te stellen. Gebruik een laagdiktekam, duimstok of steek een roerhout in de laag en meet na. Meet altijd op een aantal verschillende plaatsen. De coating herstelt goed als u direct na het aanbrengen de meting doet.

LOGISTIEKE INFO

 • Gebruik geen druklucht om drums of emmers leeg te maken.
 • Voer lege verpakkingen af volgens de geldende regelementen.
 • nC® ProTherm dB-X kan 6 maanden worden opgeslagen.
 • Sla nC® ProTherm dB-X op bij temperaturen tussen 5° Celsius en 35° Celsius.
 • nC® ProTherm dB-X is verkrijgbaar in verpakkingen van 5 kg, 20 kg, 65 kg of 350 kg.
 • Levertijd 1 tot 3 weken.
 • UN number: Geen toegewezen.
 • UN proper shipping name: Geen toegewezen.
 • Transport gevarenklasse: Geen. Product is geschikt voor luchttransport.
 • Verpakkingsgroep: Geen toegewezen.
 • Gevaren voor het milieu: Geen bekende gevaren voor het milieu.
 • Speciale voorzorgsmaatregelen bij transport: Geen.
 • Laat het product niet bevriezen.
 • Richtlijnen voor bulktransport: Transport in bulk volgens Annex II van MARPOL 73/78 en de International Bulk Chemical Code (IBC code).

TYPISCHE EIGENSCHAPPEN

 • Verschijning na mixen: Als witte yoghurt, thixotropisch (wordt vloeibaarder na roeren of agitatie)
 • Geur: Acrylverf
 • % vaste stof: 70,7%
 • Oplosmiddel: Geen, watergehalte 25,85%
 • Dichtheid 1,2 g/cm³
 • pH-waarde 11,9
 • Shore Hardness A = 45 – 55
 • Kookpunt 100° Celsius
 • Vlampunt 300° Celsius
 • Dampspanning bij 20° Celsius: 23 hPa

nC Marine Projecten. Hoe het werkt.

nC Marine online shop

nC Marine in het nieuws.